Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Ozo gimnazija SOCIALINIO (-ĖS) PEDAGOGO (-ĖS)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą SOCIALINIO (-ĖS) PEDAGOGO (-ĖS) pareigoms užimti nuo 2018 m. kovo 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigos :     Socialinis pedagogas

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas. 

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo pasiūlymas galioja iki 2018-02-27

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas;
 • socialinio pedagogo kvalifikacija;
 • komunikacija valstybine kalba;
 • darbas su IKT, MOODLE mokymosi aplinka;
 • teisės aktų, susijusių su socialinio pedagogo veikla, išmanymas;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti konfliktus, problemas;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, su mokiniais, jų tėvais;

 Privalumai:

 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • socialinio pedagogo darbo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2018 m. vasario 27 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: SOCIALINIO (-ĖS) PEDAGOGO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija PSICHOLOGO (-ĖS)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą PSICHOLOGO (-ĖS) pareigoms užimti nuo 2018 m. kovo 1 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 ir Psichologų kvalifikacijos ir išsilavinimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1522.

 

Pareigos : Psichologas

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas (40 val. per savaitę). 

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo pasiūlymas galioja iki 2018-02-27

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija ir ne žemesnis kaip psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų);
 • komunikacija valstybine kalba;
 • mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir
  kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų
  konsultavimas;
 • teisės aktų, susijusių su psichologo veikla išmanymas;
 • darbas su IKT;
 • mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija, postvencija;

 Privalumai:

 • IKT kompetencijos;
 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • mokyklos psichologo darbo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, konfidencialumas.

 

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • psichologo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2018 m. vasario 27 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: PSICHOLOGO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018