Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Ozo gimnazija SOCIALINIO (-ĖS) PEDAGOGO (-ĖS)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą SOCIALINIO (-ĖS) PEDAGOGO (-ĖS) pareigoms užimti nuo 2018 m. lapkričio 5 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigos :     Socialinis pedagogas

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 etato. 

Darbo sutartis – terminuota (vaiko priežiūros atostogų metu).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2018-10-25.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas;
 • socialinio pedagogo kvalifikacija;
 • komunikacija valstybine kalba;
 • darbas su IKT, MOODLE mokymosi aplinka;
 • teisės aktų, susijusių su socialinio pedagogo veikla, išmanymas;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti konfliktus, problemas;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, su mokiniais, jų tėvais;

 Privalumai:

 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • socialinio pedagogo darbo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • socialinio pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2018 m. spalio 25 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: SOCIALINIO (-ĖS) PEDAGOGO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

 


Vilniaus Ozo gimnazija ETIKOS MOKYTOJO  (-OS)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą ETIKOS MOKYTOJO (-OS) pareigoms užimti nuo 2018 m. spalio 22 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigos : Etikos mokytojas

Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas. 

Darbo sutartis –terminuota (vaiko priežiūros atostogų metu).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2018-10-16

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis pedagoginis išsilavinimas;
 • dorinio ugdymo (etikos) pedagogo kvalifikacija;
 • komunikacija valstybine kalba;
 • darbas su IKT, MOODLE mokymosi aplinka;
 • gebėjimas konstruktyviai spręsti konfliktus, problemas;
 • gebėjimas bendrauti su mokiniais, jų tėvais;

 

 Privalumai:

 • buvusio darbdavio rekomendacija;
 • etikos mokytojo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas.

 

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • dorinio ugdymo (etikos) kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2018 m. spalio 16 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: ETIKOS MOKYTOJO (-OS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018