Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Ozo gimnazija INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ mokytojas (-a)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ mokytojo (-os) pareigoms užimti nuo 2020 m. kovo 9 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2019-2020 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2020-03-03.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija;
 • darbo su MOODLE mokymosi aplinka, IKT patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose.

 Privalumai:

 • informacinių technologijų mokytojo darbo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2020 m. kovo 3 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO (-OS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +37061287873www.ozogimnazija.lt

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018