NUOTOLINIO MOKYMO I-IV (9-12) GIMNAZIJOS KLASĖS 

 

 

Daugiau informacijos suteiks klasių vadovės:

El.paštas
Skype
Tel.nr. (skambinti)
  2019-2020 mokslo metai      
8 kl.  suaugusiųjų
Audronė Milkevičienė
ozo.nuotolinis@gmail.com
audronemil
+370 6Dė9985163

Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Vildą Skairienę (+37061878937)
I-II kl.


I-II suaugusiųjų kl.
Audronė Milkevičienė
Silvija Giniotaitė
ozo.nuotolinis@gmail.comsilvija.giniotaite@ozogimnazija.lt
audronemilsilvijaginiotaite
+37069985163

Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Vildą Skairienę (+37061878937)
IV kl.
Daiva Cygankova
cigdaiva@yahoo.com
menai.ozas
Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Dovilę Balcevičienę
(+370 612 87873)
III kl.

Violeta Lukauskienė

Atostogų metu ( iki rugpjūčio 24 d.)

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Balcevičienė

violeta.lukauskiene@ozogimnazija.lt

dovile.balceviciene@ozogimnazija.lt


violeta.lukauskiene

 

Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Dovilę Balcevičienę
(+370 612 87873)

       

 

El.paštas
Skype
Tel.nr. (skambinti)
  2020-2021 mokslo metai      
kl.  suaugusiųjų
Inga Alekšiūnienė
inga.aleksiuniene@ozogimnazija.lt
itmokytoja1
+3767054965
Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Vildą Skairienę (+37061878937)
I-II kl. 
Audronė Milkevičienė
ozo.nuotolinis@gmail.com
audronemil
+37069985163

Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Vildą Skairienę (+37061878937)
III kl.
Daiva Cygankova
cigdaiva@yahoo.com
menai.ozas
Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Dovilę Balcevičienę
(+370 612 87873)
IV kl.

Violeta Lukauskienė

Atostogų metu ( iki rugpjūčio 24 d.)

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Balcevičienė

violeta.lukauskiene@ozogimnazija.lt

dovile.balceviciene@ozogimnazija.lt 

violeta.lukauskiene


 

Dėl informacijos kreiptis į direktoriaus pavaduotoją Dovilę Balcevičienę
(+370 612 87873)

 

ASMENYS, NORINTYS MOKYTIS I-IV GIMNAZIJOS KLASĖSE, TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS*:

 

  1. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pažymą arba pažymėjimo kopiją).
  2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją.
  3. Priėmimo į gimnaziją prašymąsutikimą tvarkyti asmens duomenis. (Susipažinti su Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite čia: taisyklės)
  4.

 

Mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo:

 A

 

 B

 
4.1. I-II klasės sutartį su mokykla (pagrindinio ugdymo programos kodas 201001001). 4.2. I-II klasės sutartį su mokykla (pagrindinio ugdymo programos kodas 205001001).

  5.

 

 

Mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo, kurie mokysis tik/ir atskirų dalykų modulių:

 A

 

 B

 

5.1. Prašymą mokytis savarankiškai.

5.2. I-II klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (pagrindinio ugdymo programos kodas 201001001).

5.3. Prašymą mokytis savarankiškai.

5.4. I-II klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (pagrindinio ugdymo programos kodas 205001001).

  6.

 

 

Mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo:

 A

 

 B

 

6.1. III-IV klasės sutartį su mokykla (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 301001001).

6.2. Moksleivio prašymą apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą.

6.3. III-IV klasės sutartį su mokykla (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 305001001).

6.4. Moksleivio prašymą apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą.

  7.

 

 

Mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo, kurie mokysis tik/ir atskirų dalykų modulių:

 A

 

 B

 

7.1. Prašymą mokytis savarankiškai.

7.2. III-IV klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 301001001).

7.3. Prašymą mokytis savarankiškai.

7.4. III-IV klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 305001001).

  8. Neįgalumo lygio pažymos ir neįgaliojo pažymėjimo kopijas (jei tokios yra).
 9. Santuokos liudiimą ar kitą pavardės keitimo dokumentą, jei pavardė dokumentuose skiriasi.
 10. Sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), jei mokiniui iki 18 m. ir mokomasi pagal Bendrojo ugdymo programos dieninę mokymosi formą.
 11. Dokumentinę nuotrauką elektroniniu pavidalu (jei mokinys nepilnametis, reikia tėvų sutikimo ir parašo).
12. Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar)švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei tokia yra).

 

NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKA/ SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKA

 

Pastabos*

  1. A dalyje pateikti dokumentai yra skirti nepilnamečiams. B dalyje pateikti dokumentai yra skirti suaugusiesiems.
  2. Dėl dokumentų suderinimo privaloma kreiptis į klasių vadoves! 
  3. Pildomus dokumentus reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti.
  4. Užpildytus dokumentus nuskenuokite ir siųskite patikrai nurodytoms klasių vadovėms nurodytu el.paštu.
  5. El.paštu patikrintus dokumentus (t.y.originalus) privaloma atsiųsti registruotu paštu (Vilniaus Ozo gimnazija, Ozo g.39, Vilnius LT-07171, Lietuva).
  6. Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018