NUOTOLINIO MOKYMO I-IV (9-12) GIMNAZIJOS KLASĖS 

 

 

Daugiau informacijos suteiks klasių vadovės*:

  Nuo 2019-06-27 iki 2019-08-23 su klasių vadovėmis galima susisiekti tik el. paštu.

El.paštas
Skype
Tel.nr. (skambinti)
  2019-2020 mokslo metai      
8 kl. suaugusiųjų
Audronė Milkevičienė
ozo.nuotolinis@gmail.com
audronemil
+370 69985163
Atostogauja iki 2019-08-23
I-II kl.
Audronė Milkevičienė
ozo.nuotolinis@gmail.com
audronemil
+37069985163
Atostogauja iki 2019-08-23
IV kl.
Daiva Cygankova
cigdaiva@yahoo.com
menai.ozas
+370 60437812
Atostogauja iki 2019-08-23
III kl. Violeta Lukauskienė violeta.lukauskiene@ozogimnazija.lt violeta.lukauskiene

+370 64928127

Atostogauja iki 2019-08-23

2018-2019 mokslo metai      
I-II kl.

Audronė Milkevičienė

ozo.nuotolinis@gmail.com audronemil

+370 69985163

Atostogauja iki 2019-08-23

III kl. Daiva Cygankova cigdaiva@yahoo.com menai.ozas

+37064538742

Atostogauja iki 2019-08-23

IV kl. Violeta Lukauskienė violeta.lukauskiene@ozogimnazija.lt  violeta.lukauskiene

+370649 28127

Atostogauja iki 2019-08-23

 

 

 

ASMENYS, NORINTYS MOKYTIS I-IV GIMNAZIJOS KLASĖSE, TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS*:

 

  1. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pažymą arba pažymėjimo kopiją, patvirtintą notaro).
  2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją (notaro tvirtinimo nereikia).
  3. Priėmimo į gimnaziją prašymąsutikimą tvarkyti asmens duomenis. (Susipažinti su Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite čia: taisyklės)
  4.

 

Mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo:

 A

 

 B

 
4.1. I-II klasės sutartį su mokykla (pagrindinio ugdymo programos kodas 201001001). 4.2. I-II klasės sutartį su mokykla (pagrindinio ugdymo programos kodas 205001001).

  5.

 

 

Mokiniams, siekiantiems pagrindinio išsilavinimo, kurie mokysis tik/ir atskirų dalykų modulių:

 A

 

 B

 

5.1. Prašymą mokytis savarankiškai.

5.2. I-II klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (pagrindinio ugdymo programos kodas 201001001).

5.3. Prašymą mokytis savarankiškai.

5.4. I-II klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (pagrindinio ugdymo programos kodas 205001001).

  6.

 

 

Mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo:

 A

 

 B

 

6.1. III-IV klasės sutartį su mokykla (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 301001001).

6.2. Moksleivio prašymą apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą.

Individualaus plano sudarymo  interaktyvus pristatymas

6.3. III-IV klasės sutartį su mokykla (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 305001001).

6.4. Moksleivio prašymą apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą.

Individualaus plano sudarymo  interaktyvus pristatymas

  7.

 

 

Mokiniams, siekiantiems vidurinio išsilavinimo, kurie mokysis tik/ir atskirų dalykų modulių:

 A

 

 B

 

7.1. Prašymą mokytis savarankiškai.

7.2. III-IV klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 301001001).

7.3. Prašymą mokytis savarankiškai.

7.4. III-IV klasės sutartį savarankiškam mokymuisi (bendrojo vidurinio ugdymo programos kodas 305001001).

  8. Neįgalumo lygio pažymos ir neįgaliojo pažymėjimo kopijas (jei tokios yra).
 9. Santuokos liudiimą ar kitą pavardės keitimo dokumentą, jei pavardė dokumentuose skiriasi.
 10. Sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), jei mokiniui iki 18 m. ir mokomasi pagal Bendrojo ugdymo programos dieninę mokymosi formą.
 11. Dokumentinę nuotrauką elektroniniu pavidalu (jei mokinys nepilnametis, reikia tėvų sutikimo ir parašo).
12. Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar)švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei tokia yra).

 

NUOTOLINIO MOKYMOSI TVARKA/ SAVARANKIŠKO MOKYMOSI TVARKA

 

Pastabos*

  1. A dalyje pateikti dokumentai yra skirti nepilnamečiams. B dalyje pateikti dokumentai yra skirti suaugusiesiems.
  2. Dėl dokumentų suderinimo privaloma kreiptis į klasių vadoves! 
  3. Pildomus dokumentus reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti.
  4. Užpildytus dokumentus nuskenuokite ir siųskite patikrai nurodytoms klasių vadovėms nurodytu el.paštu.
  5. El.paštu patikrintus dokumentus (t.y.originalus) privaloma atsiųsti registruotu paštu (Vilniaus Ozo gimnazija, Ozo g.39, Vilnius LT-07171, Lietuva).
  6. Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018