INFORMACIJA IŠVYKUSIEMS IŠ LIETUVOS

 

 

Vilniaus Ozo gimnazijoje, turinčioje sėkmingą 16 metų nuotolinio mokymo patirtį,

vyksta mokinių priėmimas į nuotolinio mokymo klases mokytis visų programos dalykų.

 


 

Ne Lietuvoje gyvenantiems 1-12 klasių mokiniams suteikiama galimybė mokytis lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, Lietuvos istorijos ir Lietuvos geografijos bei etnokultūros kursus. PLAČIAU

 

Laikinai iš Lietuvos išvykstantiems 1-8 klasių mokiniams suteikiama galimybė savarankiškai mokytis visų mokomųjų dalykų. PLAČIAU

    

Taip pat kviečiame mokytis visų mokomųjų dalykų nuotoliniu būdu ir I-IV (9-12) klasėse. PLAČIAU

 


 

Mokytis gali visi, gyvenantys Lietuvoje ir užsienyje.

8, I-IV klasėse amžiaus apribojimų nėra.

Mokymas LR piliečiams ir jų vaikams yra nemokamas.

 

  

Mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo reguliarų tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą:

• Pilnavertį reguliarų mokymąsi su visomis kiekvienam mokomajam dalykui parengtomis elektroninėmis pamokomis.

• Mokymąsi pagal bendrą klasės arba pagal mokinio poreikius sudarytą pamokų tvarkaraštį.

• Profesionaliai parengtas mokomųjų dalykų ir jų modulių e.pamokas.

• Mokytojų konsultacijas Skype programa kiekvienos pamokos metu.

• Virtualias mokytojų vaizdo paskaitas.

• Vaizdines e.mokymo priemones.

 

 

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018