Lituanistinis mokymas

 

VILNIAUS OZO GIMNAZIJA


NEMOKAMAI NUOTOLINIU BŪDU KVIEČIA MOKYTIS:

  • Vaikus ir suaugusiuosius visų 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokomųjų dalykų pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.
  • Visose bendrojo ugdymo klasėse (1-8 ir I-IV gimnazijos klasėse) – asmenis, norinčius mokytis tik LITUANISTINIO MOKYMOSI DALYKŲ (privalomai – lietuvių kalbos, pasirinktinai – Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos, etnokultūros, pasaulio pažinimo) pagal LR ŠMM patvirtintas Bendrąsias ugdymo programas.

Sėkminga 17 metų nuotolinio mokymo patirtis!

  • Mokslas yra nemokamas.
  • Mokytis gali visi LR piliečiai (vaikai ir suaugusieji) bei lietuvių kilmės asmenys.
  • Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
  • Mokiniai, grįžę į Lietuvą, gali sėkmingai, nepatirdami atskirties ir nelaikydami privalomo mokomųjų dalykų žinių patikrinimo, tęsti mokymąsi savo rajono, miesto mokyklose.

 

Mokykla vienintelė Lietuvoje siūlo tiesioginį (sinchroninį) nuotolinį mokymą:

  • Lankstų pamokų, konsultacijų ir darbų atlikimo tvarkaraštį.
  • Mokytojų konsultacijas Skype programa kiekvienos pamokos metu.
  • Pilnavertį ir reguliarų mokymąsi su visomis kiekvienam mokomajam dalykui profesionaliai parengtomis e. pamokomis, elektroninėmis (EMA) pratybomis bei elektroniniais vadovėliais.

 

Daugiau informacijos:

http:ozogimnazija.lt > Nuotolinis mokymas

Kontaktai pasiteiravimui:

http:ozogimnazija.lt > Kontaktai

 

 

 LITUANISTINIO MOKYMO GEOGRAFIJA PASAULIO ŽEMĖLAPYJE

  

 


Daugiau informacijos suteiks KLASIŲ VADOVĖS:

 

 

2019-2020 m.m.

 

1-2 klasių vadovė

Aldona Baužienė

abauziene@gmail.com  

Ozo gimnazija, 301 kab.

tel.nr. +370 687 77330

I-II (9-10) gimn.kl. vadovė

Audronė Milkevičienė 

ozo.nuotolinis@gmail.com

Ozo gimnazija, 115 kab.

tel.nr. +370 699 85163

 

3 klasių vadovė

Asta Racienė

raciene.asta@gmail.com

Ozo gimnazija, 301 kab.

tel.nr.: +370 698 74866

 

4 klasių vadovė

Jurgita Savickienė

ozolietuvaiciai@gmail.com

Ozo gimnazija, 301 kab.

tel.nr.: +370 670 53197

III (11) gimn.kl. vadovė

Violeta Lukauskienė

violeta.lukauskiene@ozogimnazija.lt

Ozo gimnazija, 301 kab.

 tel.nr.: +370 649 28127

 

5-8 klasių vadovė

Aušrai Šlapelienė

ausra.slapeliene@ozogimnazija.lt

Ozo gimnazija, 322 kab.

tel.nr. +370 687 24703

IV (12) gimn. kl. vadovė

Daiva Cygankova

cigdaiva@yahoo.com

Ozo gimnazija, 301 kab.

tel.nr.: +370 645 38742

 


7-18 m. vaikai, pageidaujantys mokytis 1-12 klasėse, gimnazijai (nurodytoms klasių vadovėms)            

turi pateikti šiuos dokumentus:

 

1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento (konkrečios Lietuvoje baigtos klasės) kopiją.

2. Asmens (mokinio) LR tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. (Susipažinti su Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite čia: taisyklės)

3. Prašymą dėl priėmimo į mokyklą, taikant nuotolinio mokymo būdą:

Prašymas 1-2 klasių mokiniams;

Prašymas 3-4 klasių mokiniams;

Prašymas 5-8 klasių mokiniams;

Prašymas 9-12 klasių mokiniams.

4. Sutartį su mokykla:

Sutartis 1-4 klasių mokiniams;

Sutartis 5-8 klasių mokiniams;

Sutartis 9-10 klasių mokiniams;

Sutartis 11-12 klasių mokiniams.

5. Dokumentinę nuotrauką elektroniniu (skaitmeniniu) pavidalu.

6. Prašymą lietuvių kalbos žinių patikrinimui (tik tiems, kurie pageidauja mokytis 2-8 klasėje, bet neturi LR išsilavinimą patvirtinančio dokumento).

7. Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei yra būsimo mokinio specialiųjų, raidos sutrikimų).

 

 

Gerbiami Moksleiviai, Tėveliai,

Informuojame, kad 2019/2020 mokslo metais 1-8 kl. bus reikalingos šios pratybos:

 

1 klasė: EMA elektroninės lietuvių kalbos pratybos,

E.Marcelionienė „Šaltinėlis“. 1 klasė. Pratybų sąsiuvinis 1, 2 dalys (šiuos pratybų sąsiuvinius galite įsigyti knygyne).

 

2-8 klasė: EMA elektroninės pratybos.

 

Elektroninės pratybos leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą, suteikia interaktyvią mokymosi sistemą. 

 


Pastabos


1. Tie, kurie ketina mokytis visų mokomųjų programos dalykų ir nesimoko užsienio bendrojo lavinimo mokyklose, informaciją ras skyreliuose: „Nuotolinis mokymas > 1-8 KLASĖS“ ir „Nuotolinis mokymas > I-IV GIMNAZIJOS KLASĖS“.

 

2. Dokumentus, siunčiamus el.paštu, reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie el.laiško siųsti  nurodytoms klasių vadovėms (patikrai ir pirminei registracijai). 

 

3. Visų dokumentų originalus ir kopijas būtina išsiųsti registruotu paštu į gimnaziją! Adresas:

Lituanistinis mokymas

Vilniaus Ozo gimnazija

Ozo g.39

Vilnius LT-07171

Lietuva

  

4. Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

 

5. 1-8 klasių mokiniai mokslo metų eigoje dėl įvairių priežasčių gali keisti mokomuosius dalykus, t.y. jei šalia privalomų mokomųjų dalykų buvo mokomasi ir pasirenkamųjų, galima pastarųjų atsisakyti arba atvirkščiai - pradėti mokytis pasirenkamųjų dalykų. Tam reikia užpildyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei:

         Prašymo forma 1-4 klasių mokiniams;

         Prašymo forma 5-8 klasių mokiniams.

 


 


 AKTUALI INFORMACIJA (Jūsų klausimai / Mūsų atsakymai)

 

 


 

Video „Kaip vyksta lituanistinis mokymas?“

 

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018