VISŲ DALYKŲ MOKYMASIS 1-8 KLASĖSE

 

Vilniaus Ozo gimnazija organizuoja priėmimą į 1-8 (pradinio ir pagrindinio ugdymo) nuotolinio mokymo klases savarankiškai mokytis visų programos dalykų mokiniams, nesimokantiems bendrojo lavinimo mokykloje užsienyje ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Lietuvoje.

  

  

DAUGIAU INFORMACIJOS SUTEIKS KLASIŲ VADOVĖS:

 

 

2018-2019 mokslo metai

 

 

   

1-2 (pradinio ugdymo) klasės:

Aldona Baužienė 

abauziene@gmail.com  

Skype: aldonabauziene

tel.nr. +370 68777330

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

301 kab.

3-4 (pradinio ugdymo) klasės:

Jurgita Savickienė

ozolietuvaiciai@gmail.com

Skype: savickiene.jurgita

tel.nr. +370 67053197

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

322 kab.

5-6 (pagr. ugdymo) klasės:

Aušra Šlapelienė

ozolietuviai@gmail.com

Skype: ausra.slapeliene

tel.nr. +370 68724703

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

322 kab.

7 (pagr. ugydmo) klasės:

Radmila Relič

radmila.relic@ozogimnazija.lt

Skype: radmila203

+3706 684 22257

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

225 kab.

8 (pagr. ugdymo) klasė:

 Inga Alekšiūnienė

 

inga.aleksiuniene@ozogimnazija.lt  

tel.nr. +370 670 54965

Skype: itmokytoja1


 

Vilniaus Ozo gimnazija,

302 kab.

 

 

MOKINIAI, NORINTYS MOKYTIS 1-8 KLASĖSE,

KURIOSE TAIKOMAS NUOTOLINIS METODAS,

GIMNAZIJAI TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS*:

 

1.

Įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

2.

Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

3.

Priėmimo į gimnaziją prašymą:

1-4 klasės (pradinis ugdymas, savarankiškai),

5-6 klasės (pagrindinis ugdymas, savarankiškai),

7-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

4.

Sutartį su gimnazija:

1-4 klasės (pradinis nepilnamečių ugdymas),

5-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

5.

Savarankiško mokymo sutartį:

1-4 klasės (pradinis nepilnamečių ugdymas),

5-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

6. Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (taisyklės)
7. Elektroninę (skaitmeninę) nuotrauką.
8.  Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei yra būsimo mokinio specialiųjų, raidos sutrikimų).

 

 

DĖL PRATYBŲ 1-8 KLASĖSE

 

Gerbiami Moksleiviai, Tėveliai,

Informuojame, kad 2018/2019 mokslo metais 1-8 klasėse bus reikalingos šios pratybos:

 

1 klasė

E.Marcelionienė „Šaltinėlis“. 1 klasė. Pratybų sąsiuvinis 1, 2 dalys (šiuos pratybų sąsiuvinius galite įsigyti knygyne)

EMA elektroninės lietuvių kalbos pratybos

EMA elektroninės matematikos pratybos 

 

2-8 klasė EMA elektroninės pratybos

 

Elektroninės pratybos leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą, suteikia interaktyvią mokymosi sistemą. 

 
 

KITOS PASTABOS

Dokumentai priimami el.paštu, paprastu paštu (registruotu laišku į mokyklą) arba atvykus į gimnaziją. Dokumentus, siunčiamus el.paštu, reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie el.laiško atsiųsti nurodytoms klasių vadovėms (patikrai ir registracijai). Po pirminės registracijos visų pildytų dokumentų originalus ir kitų dokumentų kopijas būtina išsiųsti registruotu paštu į gimnaziją!

  • Adresas: 
  • [klasės vadovės vardas, pavardė]
  • Vilniaus Ozo gimnazija
  • Ozo g.39, Vilnius LT-07171
  • Lietuva

 


Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018