Specialistų pagalba » Psichologas

Psichologas

 

Savaitės diena

Darbo laikas*

Pirmadienis

8:00 – 16:30

Antradienis

8:00 – 11:30

Trečiadienis

8:00 – 11:30

Ketvirtadienis

8:00 – 16:30

Penktadienis

8:00 – 11:30

*Iš anksto susitarus galimas individualus priėmimo laikas


Kontaktai:

Sveikatos ir sporto psichologė Rūta Budriūnė

El. paštas: [email protected]

Skype: sportopsichologija

Tel. 862257475

 

 


 Psichologinės pagalbos tikslai:

 1. padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis;

 2. padėti mokyklos bendruomenei kurti tinkamą atmosferą, reikalingą mokinių ugdymui.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

 1. nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

 2. formuoti teigiamą mokyklos bendruomenės (mokytojų, bendraamžių, tėvų ir kt.) požiūrį į mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;

 3. padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo(si) procese.

 Gimnazijos psichologės pagrindinės darbo kryptys:

 1. grupinių tyrimų ir individualių konsultacijų metu įvertinti mokinio gebėjimus, profesines nuostatas ir vertybes, charakterio ypatumus;

 2. bendradarbiauti su mokytojais, klasių vadovais, specialiuoju pedagogu ir numatyti ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;

 3. konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);

 4. rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;

 5. inicijuoti, rengti ir įgyvendinti įvairias psichologinių problemų prevencijos programas;

 6. dalyvauti formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo(si) problemų;

 7. suteikti informacijos mokyklos bendruomenei apie vaiko raidos, pedagoginę ir socialinę psichologiją;

 8. kaupti informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių psichologinėms problemoms spręsti;

 9. bendradarbiauti su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Psichikos sveikatos centru, policija ir kt.);

 10. stebėti ir analizuoti mokinių veiklą bei elgesį ugdymo proceso metu;

 11. individualiai konsultuoti psichologinių ar mokymosi problemų turinčius mokinius ir jų tėvus;

 12. atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, atlikti aktualius psichologinius tyrimus;

 13. vesti psichologijos (kaip pasirenkamojo dalyko) pamokas III-IV gimn. kl. mokiniams;
 14. Konsultuoti gimnazijos mokinius, jų tėvus ir mokytojus.

Kada kreiptis į psichologą?

 1. jei  turite bendravimo su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais problemų;
 2. kai jaučiatės vieniši;
 3. jei kankina nerimas, depresija, stresas;
 4. jei turite mokymosi sunkumų,
 5. jei turite adaptacijos problemų;
 6. jei norite geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes;
 7. susiklosčius sudėtingoms jūsų gyvenimo aplinkybėms. 

Kaip vyksta konsultacijos?

 1. Pirmo susitikimo metu susitariama dėl tolimesnių konsultacijų laiko ir trumpai aptariama problema.
 2. Sutartu laiku vyksta individualios (ir grupinės, jei reikia) konsultacijos.
 3. Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali!

 


 

NAUDINGA INFORMACIJA


  Mieli mokiniai, informuojame, kad galite anonimiškai pranešti apie patyčias gimnazijoje. 

  Labai skaudu, kai iš Tavęs tyčiojasi ar Tave žemina. Tai gali būti taip skaudu ir nemalonu, kad gali būti sunku susikaupti bei mokytis. Galbūt Tu pats nepatiri patyčių, bet pažįsti skriaudžiamą vaiką? Gal jis ir nėra Tavo draugas, gal mokosi kartu su Tavimi ar yra tiesiog pažįstamas? Ar pagalvojai, ką galima būtų padaryti, kad tam žmogui padėti? Pats svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti, kai iš Jūsų tyčiojamasi arba matote iš ko tyčiojamasi, - tai papasakoti apie tai kam nors. Pasakykite draugui, tėvams, mokytojams  ar tam kuo Jūs pasitikite ir kas Jums galėtų padėti. Jei nedrąsu papasakoti, parašykite mums.Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite pranešti apie patyčias, kurias patiriate arba matote, kas jas patiria. Nebijokite pranešti, pateikta informacija bus anoniminė.  Apie pranešimą nesužinos nei tėvai, mokytojai, draugai, klasės draugai. Savo vardo, pavardės, klasės nurodyti neprivalote, svarbu yra papasakoti. NUORODA


   

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018