Specialistų pagalba » Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Gimnazijos socialinio pedagogo veiklos sritys:

  

 1. dirba su asmeniu (individualus darbas) — vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), vykdo lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 3. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystimosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 4. bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 5. nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams;
 6. tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 7. kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
 8. inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 9. inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą;
 10. palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 11. atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 12. kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 13. lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

  Pietų pertrauka – 12.00 – 12.30 val.

   

   


  Mieli mokiniai, informuojame, kad galite anonimiškai pranešti apie patyčias gimnazijoje. 

  Labai skaudu, kai iš Tavęs tyčiojasi ar Tave žemina. Tai gali būti taip skaudu ir nemalonu, kad gali būti sunku susikaupti bei mokytis. Galbūt Tu pats nepatiri patyčių, bet pažįsti skriaudžiamą vaiką? Gal jis ir nėra Tavo draugas, gal mokosi kartu su Tavimi ar yra tiesiog pažįstamas? Ar pagalvojai, ką galima būtų padaryti, kad tam žmogui padėti? Pats svarbiausias dalykas, kurį galite padaryti, kai iš Jūsų tyčiojamasi arba matote iš ko tyčiojamasi, - tai papasakoti apie tai kam nors. Pasakykite draugui, tėvams, mokytojams  ar tam kuo Jūs pasitikite ir kas Jums galėtų padėti. Jei nedrąsu papasakoti, parašykite mums.Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite pranešti apie patyčias, kurias patiriate arba matote, kas jas patiria. Nebijokite pranešti, pateikta informacija bus anoniminė.  Apie pranešimą nesužinos nei tėvai, mokytojai, draugai, klasės draugai. Savo vardo, pavardės, klasės nurodyti neprivalote, svarbu yra papasakoti. NUORODA

   

   


   

  Socialinė pedagogė Inga Gedgaudienė

  [email protected]

  +37061720985


  Darbo laikas

  2019/2020 m. m.


  Priėmimo laikas


  Pirmadienis  8.30 – 15.00

  Antradienis 8.30 – 15.00

  Trečiadienis  8.30 – 15.00

  Ketvirtadienis 8.30 – 15.00

  Penktadienis 8.30 – 13.00


  Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

   

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018