Specialistų pagalba » Ugdymo karjerai centras

Ugdymo karjerai centras

Ugdymo karjerai centras

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

 

Vilniaus Ozo gimnazijos ugdymo karjerai centras padeda mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai bei mokymuisi visą gyvenimą. 


Ugdymą karjerai mūsų gimnazijoje vykdo ugdymo karjeros koordinatorė Eglė Bardauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Balcevičienė. 


Kontaktai:


Eglės Bardauskienės el. paštas: [email protected], 225 kabinetas

Dovilės Balcevičienės el.paštas: [email protected], 107 kabinetas

 

Karjeros koordinatoriai teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams), bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų mokyklų atstovais ir kitomis ogranizacijomis bei moko ir padeda naudotis spec. puslapiais internete (pvz.: www.aikos.smm.lt, www.lamabpo.lt, www.egzaminai.lt,  ir kt.).

 

Pastaba. Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su specialistu individualiai.

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018