Ugdymas » Ugdymo planas 2016-2017 m.m.

Ugdymo planas 2016-2017 m.m.

Išrašas iš ugdymo plano:


Ugdymo organizavimas:

2016–2017 mokslo metai:

  

2016 – 2017 mokslo metai

Kasė

5

6

7

8

I

II

III

IV

 

Mokslo metų pradžia/Ugdymo proceso pradžia

09-01

 

Pusmečių trukmė

I-asis 09-01 – 01-20

II-asis 01-23 – 06-02

I-asis

09-01 – 01-20

II-asis

01-23 – 05-25

 

Rudens atostogos

10-31 – 11-04

 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-27 – 01-06

 

Žiemos atostogos

 

02-17

 

Pavasario (Velykų) atostogos

04-10 – 04-14*

 

Ugdymo proceso pabaiga

05-30

06-02

05-25

 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32

34

33

 

Vasaros atostogos

05-31 – 08-31

06-05 – 08-31**

05-26 – 09-31***

 

 

Pastabos:

*gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų diena, per kurią jie laiko kalbų įskaitą, perkeliama į 04-18 dieną;

**gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;

***gimnazijos IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.  

 

 

PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2016–2017  MOKSLO METAIS

 

2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m. rugpjūčio 31d. Ugdymo procesas prasideda 2016 m. rugsėjo 1 d., baigiasi 2017 m gegužės 31 d.

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė 2016–2017 mokslo metais – 32 savaitės. 
Mokiniams skiriamos atostogos:

  Atostogos

  2016–2017 mokslo metai

  Rudens

  2016-10-31–2016-11-04   

  Žiemos (Kalėdų)

  2016-12-27–2017-01-06 

  Pavasario (Velykų)

  2017-04-10–2017-04-14    

  Vasaros

  2017-05-31–2017-08-31

   

  Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų (du kartus per metus):

  Atostogos prasideda

  Atostogos baigiasi

  2017-02-17

  2017-02-24

  2017-04-18

  2017-04-21

   

   

   

   

   

 

 

 

  VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS 2016-2017 MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI

  VISAS UGDYMO PLANAS 2015-2016 m.m. /2016-2017 m.m.

 

 

 

 


Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2015