Veikla » Bendros žinios apie Vilniaus Ozo gimnaziją

Bendros žinios apie Vilniaus Ozo gimnaziją

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius,  

rastine@ozo.vilnius.lm.lt

telefonas  +370 620 64752

mokyklos tipas - gimnazija

mokomoji kalba – lietuvių

direktorius – Albinas Daubaras, I vadybinė kategorija

direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Dovilė Balcevičienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vilda Skairienė, II vadybinė kategorija

Sporto skyriaus vedėjas - Alvidas Raškauskas

direktoriaus pavaduotojas ūkiui – Visvaldas Gončarenko

gimnazijos tarybos pirmininkė – Daiva Cygankova

gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė – Jolanta Subačienė

vyriausioji buhalterė – Sigita Boičukienė

                                            


 

Mokyklos vizija

 

Europinės civilizacijos, humanizmo ir liberaliosios demokratijos vertybėmis pagrįsta moderni dinamiška mokykla:

—  sukurta pilietiška, demokratijos principais savo veiklą grindžianti mokyklos bendruomenė;

—  mokytojų-mokinių santykiai pagrįsti aukštais moraliniais standartais ir humanistine pedagogika;

—  maksimaliai skaitmenizuotas ugdymo ir mokyklos valdymo procesas;

—  reprodukcinė pedagogika pakeista interpretacine;

—  optimaliai ir skaidriai tvarkomi mokyklos finansai ir mokyklos ūkis.

 

 

Mokyklos misija

Mokykla  vykdo šiuolaikinių mokslo  žinių,  humanizmo  ir  demokratijos,  pilietiškumo  ir  patriotiškumo,  aukštų  moralinių  standartų  vertybių  sklaidos ugdymo misiją.

 

Mokyklos tikslai

Per artimiausius 2 metus tikimasi pasiekti šių tikslų:

—  pagerinti mokinių pamokų lankomumą (ne daugiau 20 % praleistų pamokų vidutiniškai vienam mokiniui) ir mokinių akademinius mokymosi rodiklius (ne daugiau 30 % neigiamų metinių pažymių vertinimų);

— skaitmenizuoti iki 80% ugdymo proceso mokomųjų priemonių;

— renovuoti mokyklos pastatą.

—  kuriant   ir plėtojant e. mokymo  paslaugas gerinti mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę, nuolat tobulinti nuotolinio  mokymo(si) sistemą,  skatinti mokyklos bendruomenės narių kūrybiškumą, saviraišką, tradicijų puoselėjimą ir plėtrą,  savo veikloje vadovautis humanistinio ugdymo principais.

 

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS:

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

2015 metai

2016 metai

Direktorius

1

1946

2053

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2

1593

1648

Socialinis pedagogas

1

705

768

Bibliotekininkas

2

499

522

Mokytojas

52

936

1012

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

662

685

IKT inžinierius

3

395

403

Pastatų priežiūros darbininkas

3

372

392

Valytojas

4

325

397

Rūbininkas

1,5

330

389

Sargas

3

441

473

Kiemsargis

1

312

365


 

Ar žinote, kad Vilniaus Ozo gimnazijos pavadinimas susijęs su pastato geografine padėtimi? Plačiau

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018