Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Darbo skelbimas: PSICHOLOGAS (-Ė)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą PSICHOLOGO (-ĖS) pareigoms užimti nuo 2021 m. balandžio 19 d.

Pareigos : Psichologas

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo pasiūlymas galioja iki 2021-04-15

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas, psichologo kvalifikacija ir ne žemesnis kaip psichologijos

 magistro kvalifikacinis laipsnis;

 • mokinių konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir
  kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų
  konsultavimas;
 • teisės aktų, susijusių su psichologo veikla išmanymas;
 • išmanyti informacines technologijas, gebėti jas taikyti;
 • mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (gimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija, postvencija;
 • gebėti bendrauti, bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 Privalumai:

 • IKT kompetencijos;
 • mokyklos psichologo darbo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, konfidencialumas.

 

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • psichologo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2021 m. balandžio 15 d. įskaitytinai el. pašto adresu [email protected] arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: PSICHOLOGO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

 

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018