Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Vilniaus Ozo gimnazija

2020-12-21

Specialistas - metodininkas (-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija.

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą specialisto - metodininko (-ės) pareigoms. Specializuotos sporto ugdymo programos vykdymui.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2020-2021 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2021-01-04.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius treniravimo metodus užsiėmimų metu.

 Privalumai:

 • sportinio ugdymo ir projektinio darbo patirtis
 • darbo įgūdžiai su skirtingų sporto gebėjimų mokiniais;

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2021 m. sausio 4 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  Specialisto - metodininko (-ės) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 612 41577,  www.ozogimnazija.lt


2020-09-21


FUTBOLO sporto šakos treneris (-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą FUTBOLO sporto šakos trenerio (-ės) pareigoms užimti nuo 2020 m. spalio mėn.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,2 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2020-2021 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2020-10-02.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • sporto trenerio kvalifikacija;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius treniravimo metodus užsiėmimų metu.

 Privalumai:

 • Sporto trenerio darbo patirtis (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-09-17 įsakymo Nr. V-1028 punkto 6.2 rekomendacijas);
 • darbo įgūdžiai su skirtingų sporto gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių sporto treniruotėse, varžybose ir stovyklose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Lietuvos futbolo federacijos rekomendacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2020 m. spalio 2 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  TRENERIO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 612 41577,  www.ozogimnazija.lt

 

 


2020-08-20

Istorijos mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą istorijos mokytojo pareigoms.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,25 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2020-2021 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2020-09-02.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas istorijos mokytojo išsilavinimas;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius mokymo metodus.
 • Darbo su Moodle mokymo sistema praktinė patirtis.

 Privalumai:

 • Anglų kalba.
 • IKT praktiniai įgūdžiai.

 

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 1 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  ISTORIJOS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 618 57580,  www.ozogimnazija.lt

 

 


Vilniaus Ozo gimnazija

DZIUDO ir TENISO sporto šakos treneris (-ė)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą DZIUDO ir TENISO sporto šakos trenerio (-ės) pareigoms užimti nuo 2020 m. rugsėjo mėn.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: dziudo - 0,2 etato, teniso – 0,5 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2020-2021 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2020-09-11.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • sporto trenerio kvalifikacija;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius treniravimo metodus užsiėmimų metu.

 Privalumai:

 • Sporto trenerio darbo patirtis (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-09-17 įsakymo Nr. V-1028 punkto 6.2 rekomendacijas);
 • darbo įgūdžiai su skirtingų sporto gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių sporto treniruotėse, varžybose ir stovyklose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Lietuvos teniso sąjungos rekomendacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugsėjo 10 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  TRENERIO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 612 41577,  www.ozogimnazija.lt

 

 


Vilniaus Ozo gimnazija

2020-08-20

TINKLINIO sporto šakos treneris (-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą TINKLINIO sporto šakos trenerio (-ės) pareigoms.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,3 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2020-2021 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2020-09-02.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • sporto trenerio kvalifikacija;
 • darbo su kompiuteriu, el. dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius treniravimo metodus užsiėmimų metu.

 Privalumai:

 • Sporto trenerio darbo patirtis (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-09-17 įsakymo Nr. V-1028 punkto 6.2 rekomendacijas);
 • darbo įgūdžiai su skirtingų sporto gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių sporto treniruotėse, varžybose ir stovyklose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • Lietuvos tinklinio federacijos rekomendacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 1 d. įskaitytinai el. pašto adresu: [email protected] arba siųsti registruotu laišku: Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  TRENERIO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 612 41577,  www.ozogimnazija.lt

 

 


Vilniaus Ozo gimnazija INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ mokytojas (-a)

 

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ mokytojo (-os) pareigoms užimti nuo 2020 m. kovo 9 d.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,5 etato.

Darbo sutartis – terminuota (2019-2020 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2020-03-03.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas ar jam prilygstantis edukologinis išsilavinimas;
 • informacinių technologijų mokytojo kvalifikacija;
 • darbo su MOODLE mokymosi aplinka, IKT patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose.

 Privalumai:

 • informacinių technologijų mokytojo darbo patirtis;
 • darbo įgūdžiai su skirtingų gebėjimų mokiniais;
 • iniciatyva mokinių konkursuose ir olimpiadose, projektuose.

Kandidatas, pretenduojantis į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • motyvacinį laišką.

Dokumentų lauksime iki 2020 m. kovo 3 d. įskaitytinai el. pašto adresu [email protected] arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas:  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJO (-OS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbio.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +37061287873www.ozogimnazija.lt

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018