Mokiniams » II klasių gimnazistams

II klasių gimnazistams

UŽSIENIO KALBOS PASIEKIMO LYGIO TESTAS

 

Remiantis Nacionalinio egzaminų centro (2019-02-07, V12-20) raštu ,,Dėl užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio testo“,

vasario 26-28 dienomis Vilniaus Ozo gimnazijoje organizuojamas užsienio kalbos (anglų, rusų) pasiekimų lygio testas:

 

2019-02-26 8.00-14.00 val. anglų kalbos (žodžiu) pasiekimų lygio testas

2019-02-27 9.00-11.00 val. anglų kalbos (raštu) pasiekimų lygio testas

2019-02-28 9.00-11.00 val. rusų kalbos pasiekimų lygio testas

 

Daugiau informacijos suteiks klasių auklėtojos ir dalykų mokytojai.

 

2019 m. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

 

2019 m. PUPP tvarkaraštis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/67e2dfc0ad0a11e88f64a5ecc703f89b

 

Vykdymo instrukcijos:

ttps://www.nec.lt/failai/7774_4-2019_vykdymo_instrukcija_LT_rastu2-pupp.pdf

https://www.nec.lt/failai/7774_4-2019_vykdymo_instrukcija_LT_rastu2-pupp.pdf

https://www.nec.lt/failai/7776_6-2019_vykdymo_instrukcija_matematika-pupp.pdf

 

2019 m. Lietuvių ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas vyks ugdymo procese nuo 2019-02-01 iki 2019-04-30.

 

 

Daugiau informacijos suteiks klasių auklėtojos ir dalykų mokytojai.

Visais PUPP klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilda Skairienė. Kontaktai: 106 kabinetas,  tel.nr.: +370 618 78937

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS: 

 

 

PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS:

http://www.nec.lt/failai/5748_PUPP_aprasas.pdf 

 

 

  •  

    Moksleivio prašymas apie individualų mokomųjų dalykų pasirinkimą III-IV gimnazijos klasėse.

Vidurinio ugdymo programos aprašas (PDF)

 

Pasirenkamų mokomųjų dalykų III-IV gimn. kl. pristatymas:
 

MENAI: Muzika (PDF). Mokytoja I.Mozūraitytė

MENAI: Technologijos (PDF). Mokytoja A.Milkevičienė

MENAI: Fotografija (PDF)Mokytoja D.Cygankova

MENAI: Dizainas (PDF)Mokytoja D.Cygankova

PASIRENKAMIEJI: Filmų kūrimas (PDF). Mokytoja I.Mozūraitytė

PASIRENKAMIEJI: Logikos įvadas (PDF). Mokytoja D.Švaikevičienė

 

Antrokų dėmesiui! Visais PUPP klausimais konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilda Skairienė. Kontaktai: 106 kabinetas,  tel.nr.: +370 618 78937

  

 

 

Nacionalinio egzaminų centro svetainė: http://www.egzaminai.lt   arba  http://www.nec.lt 

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018