VISŲ DALYKŲ MOKYMASIS 1-8 KLASĖSE

 

Vilniaus Ozo gimnazija organizuoja priėmimą į 1-8 nuotolinio mokymo klases mokytis visų programos mokomųjų dalykų:

  

  

DAUGIAU INFORMACIJOS SUTEIKS KLASIŲ VADOVĖS:

 

 

2020-2021 mokslo metai

1 (pradinio ugdymo) klasės:

Aldona Baužienė 

 

 

2 (pradinio ugdymo) klasės

Gabrielė Skairytė

[email protected]  

Skype: aldonabauziene

tel.nr. +370 68777330


 

[email protected]

 

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

301 kab.


(pradinio ugdymo) klasės:

Asta Racienė

[email protected]

tel.nr.: +370 698 74866


Vilniaus Ozo gimnazija,

301 kab.

4 (pradinio ugdymo) klasės:

Jurgita Savickienė

ju[email protected]

Skype: savickiene.jurgita

Tel.nr. +370 603 58 726


Vilniaus Ozo gimnazija,

301 kab.

5-6 (pagr. ugdymo) klasės:

Eglė Bardauskienė

[email protected]

 

Tel.nr.: +37060014332


 

Vilniaus Ozo gimnazija,


 


 

7-8 (pagr. ugdymo) klasė:

Inga Alekšiūnienė

[email protected]  

tel.nr. +370 670 54965

Skype: itmokytoja1

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

210 kab.


 

 

 


MOKINIAI, NORINTYS MOKYTIS 1-8 KLASĖSE,

KURIOSE TAIKOMAS NUOTOLINIS METODAS,

GIMNAZIJAI TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS*:

 

1.

Įgytą išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

2.

Asmens tapatybę liudijančio dokumento su asmens kodu kopiją ir sutikimą dėl duomenų tvarkymo. (Susipažinti su Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite čia: taisyklės)

3.

Priėmimo į gimnaziją prašymą:

1-4 klasės (pradinis ugdymas),

5-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

4.

Sutartį su gimnazija:

1-4 klasės (pradinis nepilnamečių ugdymas),

5-8 klasės (pagrindinis nepilnamečių ugdymas),

8 klasės (pagrindinis suaugusiųjų ugdymas).

5.

Elektroninę (skaitmeninę) nuotrauką.

 

6.  Pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir/ar švietimo pagalbos skyrimo iš LR pedagoginės psichologinės tarnybos (jei yra būsimo mokinio specialiųjų, raidos sutrikimų).
   

 

 

DĖL PRATYBŲ 1-8 KLASĖSE

 

Gerbiami Moksleiviai, Tėveliai,

Informuojame, kad 2020/2021 mokslo metais 1-8 klasėse bus reikalingos šios pratybos:

 

1 klasė

E.Marcelionienė „Šaltinėlis“. 1 klasė. Pratybų sąsiuvinis 1, 2 dalys (šiuos pratybų sąsiuvinius galite įsigyti knygyne)

EMA elektroninės lietuvių kalbos pratybos

EMA elektroninės matematikos pratybos 

 

2-8 klasė EMA elektroninės pratybos

 

Elektroninės pratybos leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą, suteikia interaktyvią mokymosi sistemą. 

 
 

KITOS PASTABOS

Dokumentai priimami el.paštu, paprastu paštu (registruotu laišku į mokyklą) arba atvykus į gimnaziją. Dokumentus, siunčiamus el.paštu, reikia atsispausdinti, užpildyti ranka ir pasirašyti, nuskenuoti ir prisegus prie el.laiško atsiųsti nurodytoms klasių vadovėms (patikrai ir registracijai). Po pirminės registracijos visų pildytų dokumentų originalus ir kitų dokumentų kopijas būtina išsiųsti registruotu paštu į gimnaziją!

  • Adresas: 
  • [klasės vadovės vardas, pavardė]
  • Vilniaus Ozo gimnazija
  • Ozo g.39, Vilnius LT-07171
  • Lietuva

 


Mokiniai, dėl įvairių priežasčių pageidaujantys nutraukti mokymąsi mūsų gimnazijoje, turi parašyti atitinkamos formos prašymą ir atsiųsti jį savo klasės vadovei. Dėl reikalingų dokumentų išrašų ar pažymų turite taip kreiptis į savo klasės vadovę.

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018