•   

 

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į VILNIAUS OZO GIMNAZIJĄ

 

2020-2021 m.m.

 

 

   

KVIEČIAME MOKYTIS:

  NUOTOLINIU BŪDU 1-8, GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE VISŲ MOKOMŲJŲ DALYKŲ

    

  ►Nuotoliniu būdu besimokantiems Lietuvos piliečiams mokslas yra nemokamas.

  ►Baigiamuosius II (10) ir IV (12) klasės mokyklinius egzaminus mokiniai laiko Vilniaus Ozo gimnazijoje, valstybinius – specialiose grupėse su kitais Vilniaus miesto mokiniais Savivaldybės paskirtoje vietoje. 

  ►Sėkmingai baigę kursą mokiniai gauna valstybės pripažintus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

  ►Nėra amžiaus apribojimų. Mokytis gali ir nepilnamečiai, ir suaugusieji.

  ►Suteikiama galimybė mokytis ir atskirų dalykų modulių.

   

  Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skyrelyje Nuotolinis mokymas > I-IV gimnazijos klasės

   

  PLAČIAU:

   

  5-6 klasių vadovė

  Aušra Šlapelienė

  [email protected]

   

  7-8 klasių vadovė

  Inga Alekšiūnienė

  [email protected]

   

  I klasių vadovė Radmila Relič

  [email protected]


  II  klasių vadovė

  Audronė Milkevičienė 

  [email protected] 

     

  III (11) klasių vadovė

  Daiva Cygankova

  [email protected]

   

  IV (12) klasių vadovė

  Violeta Lukauskienė

  [email protected] 

  7-8 IR GIMNAZIJOS I-IV SPECIALIZUOTO UGDYMO (PAGRINDINIO IR VIDURINIO KARTU SU SPORTO UGDYMU) KLASĖSE

   

  Aktyviai sportuojantiems mokiniams suteikiamos galimybės:

  ► kiekvienam mokiniui parengtas lankstus individualus pamokų tvarkaraštis;

  ► sudaroma galimybė lankyti dvi sporto treniruotes per dieną;

  ► ilgalaikių sporto stovyklų ar išvykų metu sudaroma galimybė mokytis nuotoliniu būdu.

   

  Daugiau informacijos gimnazijos tinklapio skyreliuose Sporto skyrius, Ugdymas, Veikla, Galerija.

  PLAČIAU:

   

  Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

  Alvidas Raškauskas

  (kuruoja specializuotą sporto ugdymą)

  +370 698 21711

  [email protected]

   

  7-8, I-II kl. Direktoriaus pavaduotoja

  Vilda Skairienė

  [email protected] 

  +370 618 78937 

   

  III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja

  Dovilė Balcevičienė 

  [email protected]

  +370 612 87873 

   

  LITUANISTINIO MOKYMO 1-8 IR GIMNAZIJOS I-IV KLASĖSE NUOTOLINIU BŪDU

   

  ► Siūlome 7-18 metų užsienyje laikinai ir nuolat gyvenantiems lietuvaičiams nemokamai nuotoliniu būdu (internetu) mokytis lituanistinio mokymo(si) 1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse.

  ► Pagrindinis mokyklėlės tikslas – išvykusiems padėti išlaikyti ryšį su Lietuva, t.y.  jos kultūra, istorija ir kalba, tautosaka.

  ► Mokome laikinai iš Lietuvos išvykusius 7-18 metų vaikus.

  ► Mokome lietuvių kalbos  (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), pasaulio pažinimo (1-4 kl.), Lietuvos istorijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse), Lietuvos geografijos (1-8 ir gimnazijos I-IV klasėse) pagal LR ŠMM Bendrąsias ugdymo programas ir etnokultūros (1-8 kl.) kaip pasirenkamo neformalaus ugdymo dalyko.  Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimo tvarka gimnazijos tinklapio skyrelyje: Nuotolinis mokymas > Lituanistinis mokymas

  PLAČIAU:

   

  1 klasių vadovė

  Aldona Baužienė

  [email protected]

   

  2 klasių vadovė

  Gabrielė Skairytė

  [email protected]

   

  3 klasių vadovė

  Asta Racienė

  [email protected]

   

  4 klasių vadovė

  Jurgita Savickienė

  [email protected]

   

  5-8 klasių vadovė

  Aušra Šlapelienė

  [email protected]

   

  I klasių vadovė Radmila Relič

  [email protected]


  II klasių vadovė Audronė Milkevičienė

  [email protected]

   

  III (11) klasės vadovė Daiva Cygankova

  [email protected] 

   

  IV (12) klasės vadovė  Violeta Lukauskienė

  [email protected]

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018