Veikla » Auditas

Auditas

 

 

Vilniaus Ozo gimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas

 

Vilniaus Ozo gimnazijoje 2016 – 2017 m.m. remiantis „Įsivertinimo rekomendacijomis“ (patvirtintomis ŠMM ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu nr. ISAK-607) buvo atliktas platusis įsivertinimas, kuriame dalyvavo 41 pedagogas.


Mokyklos kokybės veiklą pedagogai vertino pagal keturias sritis, užpildydami anketą www.iqesonline.lt , remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygių skalę.  Vilniaus Ozo gimnazijoje 2016-2017 m m. buvo vykdomas mokyklos platusis įsivertinimas, kurį atliko koordinacinė vidaus audito grupė:

 

 1. Dovilė Balcevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
 2. Eglė Bardauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė.
 3. Daiva Cygankova, technologijų mokytoja, nuotolinių klasių kuratorė,
 4. Jolanta Subačienė, matematikos mokytoja, metodinės tarybos pirmininkė,
 5. Audronė Milkevičienė, technologijų mokytoja, mokyklos tarybos narė,
 6. Radmila Relič, rusų kalbos mokytoja,
 7. Laura Navakauskaitė, matematikos mokytoja.
Vilniaus Ozo gimnazijos 2016-2017 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai
____________________________________________________________________________

   

  Vilniaus Ozo gimnazijoje 2014 – 2015 m.m. remiantis „Įsivertinimo rekomendacijomis“ (patvirtintomis ŠMM ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu nr. ISAK-607) buvo atliktas platusis įsivertinimas, kuriame dalyvavo 34 pedagogai.


  Mokyklos kokybės veiklą pedagogai vertino pagal penkias sritis, užpildydami anketą, remdamiesi rodiklių paaiškinimais, savo nuomone bei patirtimi pagal vertinimo lygių skalę.  

   

  Vilniaus Ozo gimnazijoje 2014-2015 m m. buvo vykdomas mokyklos platusis įsivertinimas, kurį atliko koordinacinė vidaus audito grupė:


  Vilniaus Ozo gimnazijos 2015-2016 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai


  Vilniaus Ozo gimnazijos 2014-2015 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatai 


  Vilniaus Ozo gimnazijos 2011-2012 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo ataskaita


  Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos 2010-2011 m.m. veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo ataskaita
   

   

   

   

   

   

   

   

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018