Veikla » Laimėjimai

Laimėjimai

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2015-2016  MOKSLO METAIS

 1. Gimnazijoje įrengta moderni garso įrašų studija. Joje įrašomi gimnazijos mokinių vaizdo klipai.
 2. 2015-11-05 Vilniaus Ozo gimnazijos mokytoja Inga Kežutienė dalyvavo Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) asociacijos ir VDU organizuotoje tarptautinėje konferencijoje ,,Atviras profesinis bendradarbiavimas. Bendrojo ugdymo aktualijos“, rengė ataskaitą ir skaitė pranešimą.
 3. 2015-11-19 gimnazija organizavo seminarą Respublikos mokytojams ,,Nuotolinio mokymosi teorijos ir praktikos taikymas Vilniaus Ozo gimnazijoje“.
 4. Vilniaus Ozo gimnazija, vykdydama tarptautinį projektą NPAD-2015/10256 – Improvement of professional skills of teachers and administration as a result of the best practice and acquiring of methods of other countries in distance adult learning – ir bendradarbiaudama su šalies ir užsienio partneriais, sėkmingai įgyvendina numatytas veiklas: mokytojos Ilona Greviškienė ir Danguolė Mačiulienė vyko stažuotis į užsienio šalis (Suomiją, Estiją, Latviją) , keliama mokytojų kvalifikacija, susipažįstama su nuotolinio mokymo naujovėmis. Gimnazijoje jau taikoma nauja patirtis suaugusiųjų nuotolinio mokymo procese: tobulinamas ugdymo, vertinimo procesas, atnaujinami kursai.
 5. Vilniaus Ozo gimnazija, vykdydama tarptautinį projektą NPAD-2015/10068 – Bridge to heart – ir bendradarbiaudama su šalies ir užsienio partneriais, sėkmingai įgyvendina numatytas veiklas: mokytojos Dovilė Balcevičienė ir Evelina Krisiulevičienė  vyko stažuotis į užsienio šalis (Suomiją, Latviją), keliama mokytojų kvalifikacija, susipažįstama su nuotolinio mokymo naujovėmis. Gimnazijoje jau taikoma nauja patirtis suaugusiųjų nuotolinio mokymo procese: tobulinamas ugdymo, vertinimo procesas, atnaujinami kursai. (Projekto sutartis 2015-02-25), Direktoriaus įsakymas Nr.V-20, (2015-03-10).
 6. Vilniaus Ozo gimnazija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras bendradarbiavo projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. Projekto tikslas – organizuoti karjeros paslaugų teikimą mokykloje besimokantiems mokiniams. Projekto metu gimnazija įsigijo 28 planšetinius kompiuterius.
 7. 2015-2016 m.m. įsteigta nauja I gimnazijos planšetinė klasė.
 8. Atnaujinti ir/ar sukurti 2 ir 4 klasių nuotolinio lituanistinio mokymo(si) kursai.
 9. Sukurti lietuvių kalbos ir matematikos moduliai, skirti pasiruošti PUPP ir VBE: e.mokymo(si) objektai, vaizdo medžiaga, iliustracinė medžiaga dieninių ir nuotolinių klasių mokiniams.
 10. Vilniaus Ozo gimnazijos mokytojos Dovilė Balcevičienė ir Dijana Švaikevičienė dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamoje konferencijoje „IKT taikymas šiuolaikinėse mokyklose: gerosios patirties pavyzdžiai“. Dijana Švaikevičienė skaitė pranešimą „Tiesioginės transliacijos mokiniams, neturintiems galimybės pamokos metu būti klasėje“.
 11. Ugdymo procese pradėtos naudoti naujos kompiuterinės programos (vaizdo konferencijos) ir interaktyvios mokymo priemonės.
 12. Plėtojamas tiesioginių pamokų transliacijų projektas.
 13. Vilniaus Ozo gimnazija pradėjo įgyvendinti naują projektą – tiesiogiai transliuoti visuotinius tėvų susirinkimus. Tai puiki galimybė negalintiems atvykti į gimnaziją. 2016 m.  vasario 9 d. 18.00 val. 218 kabinete vyko IV gimnazijos klasių tėvų susirinkimas su dalykų mokytojais dėl brandos egzaminų. Jo metu vyko ir tiesioginė susirinkimo transliacija.
 14. Išaugo nuotolinio mokymo klasių mokinių mokymosi kokybė ir pažangumas, ypač III-IV gimnazijos klasėse.
 15. Gimnazijos mokiniai gruodžio mėn. dalyvavo kompiuteriniame konkurse „Kalėdų pasaka 2015“.  IIIS klasės mokinė Valentina Netesova sukūrė fotokoliažą, už kurį buvo apdovanota diplomu.
 16. 2016 m. vasario 8-13 d. vyko tarpmokyklinis futbolo turnyras, skirtas Vasario 16 d. paminėti. Vilniaus Ozo komandos vaikinai laimėjo III vietą.
 17. Gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse-parodoje ,,Kalėdų senelio pirštinė“. II D klasės mokinys Lukas Burneika už savo darbą apdovanotas pagyrimo raštu.
 18. 2015-12-17 gimnazijoje mokinių taryba organizavo stalo teniso turnyrą.
 19. Gimnazijos roko grupė ,,Ozonas“ 2015 m lapkričio 21 d. dalyvavo gyvos muzikos festivalyje Rock'n School2015.
 20. 2016 m. balandžio 18-20 d. mūsų gimnazijoje vyko tradicinis krepšinio turnyras, skirtas Renaldo Seibučio taurei laimėti. Jame dalyvavo Taikos, Jono Pauliaus II progimnazijų, Viršuliškių mokyklos ir Ozo gimnazijos komandos. Gimnazijos komanda laimėjo II-ąją vietą.
 21. 2016 vasario 24-25 d. vyko KALBŲ KENGŪRA. IP klasės mokinė Aistė Čaplinskaitė tapo oranžinio diplomo (anglų kalbos) laimėtoja.
 22. 2016-04-22 mūsų gimnazijoje vyko Respublikinis muzikos festivalis „BITLOMANIJA“. Festivalyje dalyvavo Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų atlikėjai, jų ansambliai, gyvo garso grupės.
 23. 2016 m. gegužės 15 d. Kaune vyko 27-tas Pasaulinės fitneso federacijos Kultūrizmo ir fitneso Europos čempionatas, kuriame pasirodė mūsų gimnazijos IIP moksleivė Laura Dačkutė. Model Fitnes kategorijoje ji iškovojo III vietą ir buvo apdovanota bronzos medaliu bei čempionato taure.
 24. 2016-05-11  II gimnazijos klasės mokinės Ieva Vasiliauskaitė, Sandra Sargelytė, Laurita Matesovič dalyvavo konkurse „Values in Songs“, kurį organizavo Vilniaus Žirmūnų gimnazija. Mūsų gimnazijos mokinės laimėjo prizines vietas: Sandra Sargelytė – geriausias konkurso vokalas, Laurita Matesovič – II vieta solistų kategorijoje, Ieva Vasiliauskaitė – III vieta solistų kategorijoje.

 

 

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2014-2015 MOKSLO METAIS

 1. 2015-01-16 patvirtinta Vilniaus Ozo gimnazijos narystė LieDM. Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacija – savanoriška, Lietuvos mokslo ir studijų bei švietimo institucijas, vykdančias nuotolines studijas ir e. mokymą(si), vienijanti organizacija. Pagrindinis asociacijos tikslas – plėtoti nuotolinį ir e. mokymąsi Lietuvoje.
 2. 2014-12-12 Mokyklos mokytojos Aušra Šlapelienė, Inga Kežutienė dalyvavo Respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje „Nuotolinio mokymo mokyklose patirtis ir plėtros galimybės“, skaitė pranešimą „Nuotolinio mokymo organizavimo Vilniaus Ozo gimnazijoje patirtis“.
 3. 2015-02-25 parengta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Respublikos Liepojos nuotolinio mokymo (vakarine) mokykla (Raina 1, LV-3401, Liepaja, Latvia). Parengtas ir vykdomas bendras tarptautinis (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos) projektas NPAD-2015/10068– Bridge to heart .
 4. 2015-02-27 parengta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Europos nuotolinio mokymo mokykla (Edvarta virzas iela 55, Iecavaas novads, LV-3913). Parengtas ir vykdomas bendras tarptautinis (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Danijos) projektas NPAD-2015/10256 – Improvement of professional skills of teachers and administration as a result of the best practice and acquiring of methods of other countries in distance adult learning.
 5. 2014-2015 m.m. įsteigta nauja I gimnazijos planšetinė klasė.
 6. 2015 m. vasario mėn. organizuota Vilniaus Ozo gimnazijos ir Viršuliškių vidurinės mokyklos spartakiada.
 7. Atnaujinti ir/ar sukurti nuotolinio lituanistinio mokymo(si) kursai: 2 klasės lituanistinio mokymo kursas ,,Labas“, skirtas užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos; lietuvių kalbos nuotolinio mokymo kursai Lietuvis istorijos nuotolinio mokymo kursai III-IV klasėms, Lietuvos geografijos nuotolinio mokymo kursas III klasei, parengtos visų mokomųjų dalykų užduotys 5-6 klasių mokiniams. besimokantiems nuotoliniu individualiu mokymosi būdu.
 8. Sukurta visų mokomųjų dalykų nauja e. biblioteka: e.mokymo(si) objektai, vaizdo medžiaga, iliustracinė medžiaga dieninių ir nuotolinių klasių mokiniams.
 9. Ugdymo procese pradėtos intensyviau naudoti naujos kompiuterinės programos ir interaktyvios mokymo priemonės.
 10. Išaugo nuotolinio mokymo klasių mokinių mokymosi kokybė ir pažangumas, ypač III-IV gimnazijos klasėse.
 11. Gimnazijos vadovai tikslingai stebėjo pamokas: pirmus ir antrus metus dirbančių mokytojų, I gimnazijos klasių mokinių adaptaciją, taip pat humanitarinių, socialinių ir gamtos mokslų mokytojų pamokų kokybę tradicinėse ir planšetinėse klasėse. Pamokos aptartos su mokytojais, parengtos rekomendacijos, kaip formuluoti pamokos uždavinius.
 12. Per visus mokslo metus buvo skirtas didelis dėmesys kuriant ir diegiant efektyvią profesinio švietimo sistemą. Gimnazijai buvo skirtas karjeros koordinatoriaus etatas projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“. Nuo I iki IV gimnazijos klasės suteiktos ugdymo karjerai paslaugos, karjeros koordinatoriai lankėsi klasės valandėlėse, inicijuotas projektas „Karjeros savaitė“. Buvo organizuoti susitikimai su įvairių profesijų atstovais, seminarai.
 13. Vilniaus Ozo gimnazija inicijavo ir organizavo 2015 m. kovo 16-17 dienomis Vilniaus m. berniukų krepšinio komandų turnyrą` RENALDO SEIBUČIO taurei laimėti. Turnyre dalyvavo Šeškinės, Karoliniškių, Fabijoniškių, Jeruzalės mokyklos. Nugalėtojai: I vieta - Ozo gimnazijos komanda; II vieta - Jeruzalės mokyklos komanda;  III vieta – Jono Pauliaus II mokyklos komanda.
 14. Gimnazijos mokiniai labai aktyviai ir sėkmingai dalyvavo Lietuvos jaunimo centro kartu su Visos Ukrainos asociacija jaunimo bendradarbiavimui organizuojamame piešinių konkurse „Mes su Tavim, Ukraina“. Laimėtos II-oji ir III-oji vietos.
 15. 2015 m. gegužės 6 dieną Vilniaus Gabijos gimnazijoje vyko kas antrus metus organizuojamas respublikinis integruotas menų ir technologijų projektas, miuziklų festivalis „Mes galim“ 2015. Jame dalyvavo Vilniaus Ozo gimnazijos instrumentinis ansamblis ,,Ozonas“, vadovas Vytautas Pilibavičius. Vilniaus Ozo gimnazija gavo apdovanojimą už ,,gyvą“ muziką.
 16. Vilniaus Ozo gimnazijos instrumentinis ansamblis ,,Ozonas“ (vadovai Vytautas Pilibavičius ir Inga Kežutienė) sukūrė ir pristatė visuomenei muzikinį Pink Floyd projektą ,,The Wall“. Projektas buvo rodomas 2014-12-15 Vilniaus Ozo gimnazijos aktų salėje ir 2015-05-16 d. ,,Gatvės muzikos dienoje“, Vilniaus rotušėje.

 

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2013-2014 MOKSLO METAIS

 1. 2013 m. birželio mėn. 11 d. Mykolo Romerio universiteto (MRU) Socialinės politikos fakultetas ir Vilniaus Ozo gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Bendradarbiavimo sutartimi siekiama: plėtoti konstruktyvius dalykinius MRU ir Vilniaus Ozo gimnazijos ryšius; skatinti Gimnazijos darbuotojų ir MRU dėstytojų, studentų bendradarbiavimą rengiant ir vykdant bendrus mokslinius tyrimus, tarptautinius bei nacionalinius projektus; tobulinti ir įvairinti Vilniaus Ozo gimnazijos veiklą, diegti IKT naujoves mokinių ugdyme. Remiantis sutartimi, bus siekiama sudaryti sąlygas mokiniams mokytis pagal specialiąsias IKT programas ir parengti mokinius tolimesnėms tikslinėms studijoms MRU. Ateityje planuojama vykdyti bendrus Socialinės politikos fakulteto ir Vilniaus Ozo gimnazijos mokinių projektus ir mokslinius tyrimus įvairiose kibernetinio saugumo valdymo, informacinių technologijų ir kitų mokslų srityse. Vilniaus Ozo gimnazijos mokiniai svečio teisėmis galės dalyvauti MRU paskaitose, seminaruose ir pan.
 2. Abiturientei Rasai Mariannai Juras buvo įteiktas brandos atestatas su pagyrimu. Keletas abiturientų išlaikė valstybinius brandos egzaminus „šimtukams“: Povilas Stankevičius – informacinės technologijos 100 %, Migla Neumanaitė – anglų kalba 100 %, Rasa Marianna Juras – lietuvių kalba ir literatūra 100 %.
 3. 2014 m. kovo 25 d. mūsų gimnazijos instrumentinis-vokalinis ansamblis (vadovas Vytautas Pilibavičius ir Inga Kežutienė) dalyvavo respublikiniame mokinių dainų festivalyje „Dainos iš tremties“, skirtame prisiminti trėmimo operaciją „Bangų mūša“, 1949 m. kovo 25 d sovietų valdžios pradėtą prieš Lietuvos gyventojus, kuris vyko Vilniaus Viršuliškių vidurinėje mokykloje.
 4. 2014 m. balandžio mėn. Ozo gimnazijos krepšininkes iškovojo pirmąją vietą respublikiniame merginų krepšinio čempionate „Manija‘‘. Komandos narės: Gintarė Paulauskaitė (komandos kapitonė), Agnė Bobinaitė, Laura Juškaitė, Evelina Mauraitė, Aurelija Narkutė, Odeta Samukaitė, Daugilė Šarauskaitė, Viktorija Strelčiūnaitė, Akvilė Vitunskaitė, Kamilė  Žiliūtė. Merginų mokytoja Rita Stanaitienė.
 5. 2014 m. kovo mėn. Ozo gimnazijos merginų komanda moksleivių krepšinio lygos „Manija“ čempionate nugalėjo Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos komandą. Mūsų gimnazijos vaikinų futbolo komanda nugalėjo nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti skirtame turnyre. Jame dalyvavo Karoliniškių, Jono Pauliaus ir Minties gimnazijų komandos.
 6. 2014 m. vasario 27 d. Vilniuje vyko bendrojo ugdymo mokyklų čempionatas „Manija“ MRU taurei laimėti. Tai buvo Vilniaus miesto finalai. Ozo gimnazijos krepšininkės, vadovaujamos Ritos Stanaitienės merginų čempionato finale 64:43 nugalėjo Žirmūnų gimnazijos krepšininkes.
 7. Ženkliai išaugo nuotolinio mokymo klasių mokinių mokymosi kokybė ir pažangumas, ypač III-IV gimnazijos klasėse.

  

SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2011-2012 MOKSLO METAIS

 1. Sukomplektuota ir įkurta pirmoji elektroninė klasė, kurioje visų dalykų mokymas pagrįstas IKT. Klasėje taikomas pagilintas programavimo mokymas, tinklapių kūrimo pradmenų mokymas, kompiuterių tinklų kūrimo ir administravimo mokymas, kompiuterinės leidybos pradmenų mokymas. Mokyklos specializuotame kabinete įkurta techninė mokymosi bazė, kur visi elektroninės klasės mokiniai turi stacionarias kompiuterizuotas darbo vietas. Visų dalykų mokymas vyksta pažangiausiu ir perspektyviausiu būdu - naudojant informacines komunikacines technologijas. Sudaromos galimybės mokytis, taikant modeliavimo, eksperimentavimo, konstravimo, kalbų programavimo taikomąsias programas. Kadangi mokymas minėtoje klasėje vykdomas taikant IKT, patobulėjo ir efektyvesnė tapo tėvų informavimo sistema (tėvai gali stebėti lankomumą, pažangumą, klasės bei namų darbų atlikimą, klasės mokinių reitingavimą).
  Elektroninės klasės mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti įvairiuose mokyklos, respublikos, europiniuose projektuose.
 2. Ženkliai išaugo nuotolinio mokymo klasių mokinių mokymosi kokybė ir pažangumas, ypač 11-12 klasėse.
 3. Mokykla dalyvavo paskelbtame ES ir LR finansuojamų projektų konkurse, pateikė paraišką ESF Agentūrai dėl projekto „Inovatyvių e-mokymo(si) priemonių kūrimas ir diegimas nuotolinio mokymo(si) pamokose: e-mokymo(si) objektai 11-12 klasėms ir virtualios mokytojų paskaitos 9-10 klasėms? finansavimo. Projektas buvo labai teigiamai įvertintas ir jam skirtas finansavimas. Vilniaus Ozo vidurinė mokykla, vienintelė Lietuvoje, yra parengusi nuotolinio mokymosi kursus VIII-XII klasėms ir teikia nemokamai nuotoliniu būdu formaliojo švietimo paslaugas. 2009-2010 m.m. mokykloje mokėsi įvairaus amžiaus ir poreikių nuotolinių klasių mokiniai (didžioji jų dalis - „iškritę? iš bendrojo lavinimo sistemos asmenys). Grįždami į mokyklą ir norėdami įgyti reikiamą išsilavinimą jie turi įveikti atskirtį (pakartoti primirštus dalykus, dirbti papildomai, savarankiškai, gauti daugiau papildomos ir išsamesnės informacijos ) ir kokybiškai pasirengti pasiekimų patikrinimui bei brandos egzaminams. Todėl vien teorinių pamokų jiems nepakanka, atsirado didelis naujų IT priemonių poreikis: 1) 9-12 kl. kursą papildyti virtualiomis mokytojų paskaitomis (dalyko mokytojas surinks konkrečiai pamokai reikalingą metodinę medžiagą; apibendrins, aiškins, komentuos užduotis; parengs savo paskaitoms e-pateiktis, paskaitos konspektus), kuriomis mokiniai galės naudotis mokymosi procese). 2) 11-12 klasėms sukurti papildomus visų mokomųjų dalykų e-mokymo priemonių (su iliustracijomis, žemėlapiais, vaizdo, garso medžiaga, išoriniais šaltiniais, interaktyviomis užduotimis) komplektus temoms. Tai suteiks galimybę individualizuoti ir diferencijuoti mokymą, optimaliau organizuoti pamoką, kai mokinių mokymosi lygis skirtingas (minėtų klasių mokinių amžius yra 17-35 metai).
  Projektas nuo 2010-11-25 pradėtas sėkmingai įgyvendinti, šiuo metu vykdomas antrasis projekto etapas.
 4. I-VII klasių mokiniams (išvykusiems, laikinai gyvenantiems užsienyje) pradėtas formalus lietuvių kalbos mokymas nuotoliniu būdu, pagal LR ŠMM Bendrąsias ugdymo programas.
 5. Mokykla 2010 m. kovo – 2011 m. gegužės mėn. sėkmingai dalyvavo ES projekto „GRETA: Gyvenimas Reikalauja Efektyvios Tolerancijos Abipus. Lietuvos visuomenės sąmoningumo ir tolerancijos TŠP atžvilgiu ugdymas? mentorystės programoje visuomenės gebėjimų prisitaikyti prie įvairovės stiprinimui.
 6. Mokykla 2011 m. balandžio – gegužės mėn. sėkmingai dalyvavo ES projekto „GRETA: Gyvenimas Reikalauja Efektyvios Tolerancijos Abipus. Lietuvos visuomenės sąmoningumo ir tolerancijos TŠP atžvilgiu ugdymas? visuomenės sąmoningumo ugdymo kampanijos piešinių-plakatų konkurse „VISAS PASAULIS GRETA“.
 7. 9-12 klasių mokiniai sėkmingai dalyvavo Lietuvos b/k irklavimo moksleivių Taurės varžybose Šiauliuose ir Trakuose, A.Šociko vardo bokso turnyre Kaune, graikų-romėnų imtynių Šiaurės šalių žaidynėse Estijoje, Tarptautiniame jaunių ir jaunimo bokso turnyre Rusijoje, Tarptautiniame jaunių ir jaunimo bokso turnyre Lenkijoje, Tarptautiniame graikų-romėnų imtynių jaunių ir jaunimo turnyre Kaliningrade, Tarptautiniame jaunimo bokso turnyre Rašyne, Tarptautiniame graikų-romėnų imtynių turnyre Norvegijoje, Pirmosiose jaunimo olimpinėse žaidynėse Singapūre, Lietuvos dviračių jaunių, asmeninėse ir grupinėse žaidynėse, treko čempionato komandinėse lenktynėse. Mokiniai minėtuose sporto renginiuose užėmė prizines I, II, III vietas.
 •  
  1. 2010 m. birželio 5 d. 12d klasės mokinė Kristina Botyriūtė dalyvavo Lietuvos moksleivių muzikos kūrinių konkurse ir laimėjo II vietą. Diplomas

  2. 11a klasės mokinė Patricija Jankaitytė dalyvavo Tarptautiniame vaikų ir jaunimo piešinių „Penkios laisvės“ ir plakatų „Gyvūnų portretai“ konkursuose (mokytoja V. Lukauskienė). Pagyrimo raštas

  3. 2009-11-21 Taline vykusiame WFF-WBBF pasaulio mėgėjų fitneso ir kultūrizmo čempionate mūsų mokyklos istorijos mokytojas Vidmantas Malakauskas iškovojo aukso medalį!

  4. 2010-08-25 mūsų mokyklos mokinys Evaldas Petrauskas Singapūre vykstančių pirmųjų jaunimo (14-18 metų) vasaros olimpinių žaidynių bokso varžybų svorio kategorijoje iki 60 kg iškovojo aukso medalį. Aukso medalį laimėjo ir dar vienas mūsų mokyklos mokinys Ričardas Kuncaitis. Jis Singapūre vykstančių pirmųjų jaunimo (14-18 metų) vasaros olimpinėse žaidynėse kovėsi svorio kategorijoje iki 64 kg.

  5. 2010-08-23 mūsų mokyklos mokinė Laura Gedminaitė Singapūre vykstančių jaunimo (14-18 metų amžiaus) olimpinių žaidynių lengvosios atletikos varžybų merginų rutulio stūmimo rungtyje per žingsnį liko nuo prizininkių pakylos ir užėmė ketvirtą vietą.

  6. Dalis mūsų mokyklos abiturientų sėkmingai baigė mokyklą, jiems buvo įteikti brandos atestatai, nors mūsų mokykla prieš keletą metų dalį tokių abiturientų priėmė į vakarinę-jaunimo klasę kaip „iškritusiuosius“ iš ugdymo sistemos.

  1. 2009 m. vasario 24 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje taurėmis, diplomais ir prizais apdovanoti geriausieji 2008-ųjų metų mokiniai sportininkai, jų treneriai ir geriausios mokinių sportininkų komandos. Visi sportininkai dalyvavo įvairiose tarptautinėse varžybose, kur laimėjo prizines vietas. Apdovanoti net keturi mūsų mokyklos mokiniai! Plačiau

  2. 12c klasės mokinys Romanas Morozka 2008-11-25 dalyvavo Vilniaus m. fotografijų konkurse „Švarus miestas“ ir laimėjo II-ają vietą (mokytoja V. Lukauskienė). Diplomas

  3. Vilniaus Ozo vidurinės mokyklos projektas „Nuotolinio mokymosi kursas X-XII klasei“ išrinktas geriausiu švietimo ir mokslo projektu, finansuojamu pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrąjį programavimo dokumentą. Sveikiname mokyklos bendruomenę! Plačiau

  4. Mokyklos stalo teniso komanda (Andželika Domajeva, Eglė Stuckytė, Tomas Gagys) dalyvavo Lietuvos Olimpinės Akademijos nario Emilio Masiulio stalo teniso taurės turnyre, skirtame Lietuvos Tautinio Olimpinio komiteto atkūrimo Lietuvoje dvidešimtmečiui paminėti ir užėmė II-ąją vietą.

  5. 2009 m. kovo 3 d. Ozo vid. m-klos merginos tapo krepšinio turnyro „Karūna“ nugalėtojomis. Finale nugalėjo J. Basanavičiaus m-klos komandą ir užėmė I-ąją vietą. Akimirkos iš krepšinio turnyro čia.

  6. Pradėjo veikti ŠMM remiama virtuali lituanistinė mokyklėlė „Mes – Lietuvos vaikai“, į kurią kviečiame 6-14 metų užsienyje gyvenantys lietuvaičiai nuotoliniu būdu (internetu) patraukliai gilinti lietuvių kalbos įgūdžius, gramatikos, tautosakos ir Lietuvos istorijos žinias.
  1. Sėkmingai baigtas ES remiamas projektas „Nuotolinio mokymosi kursas VIII klasei“.

  2. Sėkmingai baigtas ES remiamas projektas „Nuotolinio mokymosi kursas IX klasei“.

  3. Sėkmingai sukurtos e-mokymo priemonės IX nuotolinio mokymosi klasei.

  4. Sėkmingai sukurtos e-mokymo priemonės X nuotolinio mokymosi klasei.

  5. Sparčiai daugėja nuotolinio mokymo klasių mokinių skaičius.

  6. Visiškai pradėjo funkcionuoti tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus ir problemas elektroninė versija.

  7. Daug pasiekta ir laimėta sporto srityje:

   • I-oji vieta Lietuvos moksleivių krepšinio „Karūnos“ čempionate (merginos);

   • I-oji vieta Lietuvos jaunių sporto žaidynių bendrojo lavinimo ir gimnazijų grupėje;

   • I-ojo vieta Mažosios Eurolygos merginų krepšinio čempionate;

   • I vieta 2007 m. Lietuvos moksleivių olimpiniame festivalyje lengvosios atletikos rungtyse (berniukai).

  8. Laimėta III vieta respublikiniame LRS narės D.Teišerskytės organizuotame piešinių konkurse „Didžiuojuosi Lietuva“.
  1. Sėkmingai baigtas vykdyti ES remiamas projektas „Nuotolinio mokymosi kursas IX klasei“.

  2. Sėkmingai baigtas vykdyti ES remiamas projektas „Nuotolinio mokymosi kursas XII klasei“.

  3. Sėkmingai vykdomas ES remiamas projektas „Nuotolinio mokymosi kursas VIII klasei“.

  4. Sparčiai daugėja nuotolinio mokymo klasių mokinių skaičius.

  5. Visiškai pradėjo funkcionuoti tėvų informavimo apie mokinių pasiekimus ir problemas elektroninė versija.

  6. Sėkmingai baigtas vykdyti Comenius 1 projektas „Min–E–Max“.

  7. Daug pasiekta ir laimėta sporto srityje:
  8. I-oji vieta Lietuvos moksleivių olimpinio festivalio lengvosios atletikos atskirų rungčių čempionate (vaikinai);

  9. I-oji vieta Lietuvos moksleivių krepšinio „Karūnos“ čempionate (merginos);

  10. I-oji vieta Vilniaus miesto 58-ųjų moksleivių sporto žaidynių bendrakomandinėje įskaitoje;

  11. Prizinės vietos Vilniaus miesto 58-ųjų moksleivių sporto žaidynių įvairiose čempionatų rungtyse (virvės traukimo, merginų krepšinio, kroso estafetėse, futbolo ir kt.).
 • SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2009-2010 MOKSLO METAIS

   
  SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2008-2009 MOKSLO METAIS

   

  SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2007-2008 MOKSLO METAIS

   

  SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2006-2007 MOKSLO METAIS


Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018