Veikla » Metinė veiklos programa

Metinė veiklos programa

Vilniaus Ozo gimnazijos Veiklos programoje aptariamos šios veiklos sritys:

 

I. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS:

    Bendros žinios apie mokyklą

    Pedagoginių darbuotojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos

    Brandos egzaminų rezultatai

    Mokyklos institucijų veiklos planai

II. MOKYKLOS VIZIJA IR MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

III. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ

IV. SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS

V. DIDŽIAUSIOS PROBLEMOS, SU KURIOMIS  SUSIDŪRĖ MOKYKLA PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS

VI. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI ATEINANTIEMS MOKSLO METAMS

 


Vilniaus Ozo gimnazijos strateginis veiklos planas 2018-2022 metams

Vilniaus Ozo gimnazijos veiklos planas 2017-2018-m.m

Vilniaus Ozo gimnazijos Veiklos programa 2016-2017 m.m.

Vilniaus Ozo gimnazijos Veiklos programa 2015-2016 m.m.

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018