Veikla » Tarptautiniai projektai

Tarptautiniai projektai

Mūsų gimnazija dalyvauja bendrame Baltijos šalių – Suomijos, Estijos, Latvijos bei Lietuvos suaugusiųjų mokymo(si) nuotoliniu būdu NORDPLUS projekte. Projektas vyksta nuo 2015 metų rugsėjo iki 2016 metų gegužės mėnesio. Projektą organizuoja Latvijos Europos nuotolinio mokymo(si) privati mokykla.

Projekto metu visos šalys narys keičiasi vizitais, kurių metu kiekviena šalis pristato savo švietimo sistemos ypatumus, dalijasi nuotolinio mokymo(si) patirtimi, mokymosi metodais, mokymosi platformomis. Taip pat lankydamiesi kiekvienoje šalyje susipažįstama su tos šalies kultūra, papročiais, tradicijomis, dalyvaujama įvairiuose kultūriniuose ir krašto pažinimo renginiuose bei ekskursijose.

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018